Medicine Dance

5Rhythms Heartbeat workshop

 
FB-cover_Medicine-dance2019_FRONT.jpg

Medicine dance: ’a ritual dance to obtain supernatural assistance, as in healing or making magic’.

(scroll down for English)

Dans is een heerlijke manier om te vieren, te verwerken en te initiëren.

Op de drempel van 2020 nemen we de tijd om dat te doen.

Door de ervaringen van 2019 te integreren en te transformeren kunnen deze richting en informatie geven aan je komende jaar.

Wat is jou persoonlijke pad geweest en welk medicijn distilleer je uit je ‘bloed zweet en tranen?’

3 Dagen waarin dans het vervoermiddel is naar verleden, heden en toekomst. Dans als uitlaatklep, dans om te luisteren naar de wijsheid van je lijf, dans om je hart te luchten en dans om je hoofd te legen.

Je bent welkom.

Jup & Willemijn bieden met veel plezier en inspiratie deze dagen aan. Ze zijn beiden zeer ervaren in het begeleiden van mensen. Oa in 5Ritmes.

Adres:
Oosterstraat 3a Deventer. Achter t station.

Tijd:
11.30 - 18.00

Kosten:
1 dag € 85,- Voor 10/12 € 75,-
2 dagen €150,- Voor 10/12 €135,-
3 dagen €190,- Voor 10/12 €175,-

Aanmelden bij Jup Jansonius: jupjansonius@hotmail.com

----------------------

Medicine Dance

28, 29, 30 december 2019

5Rhythms
in Deventer

Jup Jansonius & Willemijn de Dreu

Medicine dance: ’a ritual dance to obtain supernatural assistance, as in healing or making magic’

Dance is great way to celebrate, integrate en initiate.

On the doorstep of 2020 we take the time to do so.

Through dance & ritual we transform our experiences so they become a signpost for the direction to take in the new year.

What has been your personal journey and what medicine do you distill from your ‘blood, sweat and tears?’

3 Day’s where dance is the vehicle to past, present and future. Dance as an outlet, dance to listen to the wisdom om your body, dance to clear out your heart and dance to still the mind.

You are welcome.

Jup & Willemijn are happy to offer these day’s together again after last years succes. They are both experienced in guiding people on their path.

Adress:
Oosterstraat 3a Deventer. Behind the train station.

Time:
11.30 - 18.00

Costs:
1 day € 85,- Before 10/12 € 75,-
2 day’s €150,- Before 10/12 €135,-
3 day’s €190,- Before 10/12 €175,-

Applications:
Jup Jansonius: jupjansonius@hotmail.com

TEACHERS: 
- Willemijn de Dreu: 5Rhythms, Systemic Ritual
- Jup Jansonius: 5Rhythms, Personal Leadership